Schôdze - MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Schôdze

Informácie

Členská schôdza 2022: Všetkých členov MO SRZ Vranov nad Topľou týmto srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5. marca 2023 so začiatkom  o 08.00 hod. v hoteli PATRIOT vo Vranove n.T. s týmto programom :

Zahájenie, Správa o činnosti výboru za rok 2022
Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
Správa kontrolnej komisie za rok 2022, Plán hlavných úloh na rok 2023
Udelenie vyznamenaní a vyhodnotenie súťaže Ryba roka 2022
Diskusia, Návrh na uznesenie, Záver


Návrat na obsah