Schôdze - MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Schôdze

Informácie

Členská schôdza 2021: Všetkých členov MO SRZ Vranov nad Topľou týmto srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá by sa mala uskutočniť dňa 7. marca 2021 so začiatkom  o 08.00 hod. v Centre voľného času vo Vranove n.T. s týmto programom :

Potvrdenie termínu, alebo iný skutočný termín konania ČS zverejníme včas na internetovej stránke a oznamom v predajni RYN a na rybárskom dome.

Zahájenie

Správa o činnosti výboru za rok 2020

Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Správa kontrolnej komisie za rok 2020

Plán hlavných úloh na rok 2021

Udelenie vyznamenaní a vyhodnotenie súťaže Ryba roka 2020

Diskusia

Návrh na uznesenie

Záver

 
Hospodár: 0915 788 680
Výdaj povolení: 0905 959 428
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky