Schôdze - MO SRZ Vranov nad Topľou

MO SRZ VRANOV
Prejsť na obsah

Schôdze

Informácie

Členská schôdza : Všetkých členov MO SRZ Vranov nad Topľou týmto srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 3. marca 2024 so začiatkom  o 08.00 hod. v hoteli PATRIOT vo Vranove n.T. s týmto programom :

Zahájenie, Správa o činnosti výboru za rok 2023
Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
Správa kontrolnej komisie za rok 2023, Plán hlavných úloh na rok 2024,

Voľba člena disciplinárnej komisie,

Udelenie vyznamenaní a vyhodnotenie súťaže Ryba roka 2023
Diskusia, Návrh na uznesenie, Záver


Návrat na obsah