Rybárska chata - MO SRZ Vranov nad Topľou

MO SRZ VRANOV
Prejsť na obsah

Rybárska chata

Informácie
Naša rybárska chata je umiestnená v rekreačnej oblasti vodnej nádrže DOMAŠA.  Má kapacitu 10 osôb a je prevádzkovaná sezónne od 16.júna do 31.októbra. V sezóne sa prenajíma v týždenných turnusoch. Je možné dohodnúť aj mimosezónny pobyt, ale ten je potrebné konzultovať priamo s predsedom MO SRZ. Žiadosť o sezónny pobyt na chate sa dáva písomnou formou na adresu MO SRZ do 19.05. O tejto žiadosti rozhodne výbor MO SRZ a žiadateľa písomne vyrozumie. Cena za pobyt na chate sa musí zaplatiť vopred počas úradných dní v Rybárskom dome. Ceny rekreačných pobytov na chate sú nasledovné:

200 € / týždeň / chata   počas sezóny pre členov MO SRZ a ich blízkych osôb (manželka, deti, družka a pod.)
25 € / deň / chata         mimo sezóny pre členov MO SRZ
30 € / deň / chata         počas sezóny aj mimo sezóny pre členov iných MO SRZ

Návrat na obsah