Kontakty - MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Kontakty

MO SRZ Vranov nad Topľou
Ul. Boženy Němcovej 1154, P.O.BOX 88
093 01 Vranov nad Topľou
IČO:001782090711
 
DIČ:2020632933

Číslo účtu : SK79 0900 0000 0001 0789 2942
BIČ/SWIFT/: GIBASKBX

web:mosrzvranov.sk
Január od 16-eho
13:00 - 17:00
každý štvrtok
Február
13:00 - 17:00
každý utorok a štvrtok
Marec
13:00 - 17:00
každý utorok a štvrtok
Apríl
13:00 - 17:00
každý utorok a štvrtok
Máj
13:00 - 17:00
každý štvrtok
Jún
16:00 - 17:00
každý pondelok
September-December
16:00 - 17:00
každý pondelok
VÝBOR MO SRZ Vranov nad Topľou
Peter Števanka
predseda
Ing. Dušan Mati
podpredseda
Ing. Ondrej Pavelko
tajomník
Ing. Peter Tomko
ekonóm
Richard Hatala
hospodár
Jozef Sabol
vedúci rybárskej stráže
Darina Pyreňová
člen
KOMISIE MO SRZ Vranov nad Topľou
Jozef Baldauf
predseda kontrolnej komisie
Ján Fuňák
predseda disciplinárnej komisie
Návrat na obsah